Çocuk Nöroloji

Çocukluk Dönemi Beyin, Sinir Ve Kas Hastalıkları İle Uğraşır. Çocukluk Çağının Nörolojik Hastalıkları Aslında Oldukça Sık Görülen Ancak Toplumun Az Bilgi Sahibi Olduğu Hastalıklardır. Özellikle Bayılma, Havale, Baş Ağrısı, Epilepsi Ve Gelişmesinde Gecikme Yaşanan Çocuklar En Sık Uğraşılan Konulardandır. Çocukluk Dönemi, Yeni Doğmuş Bebekten 18 Yaşa Kadar Uzanan Bir Yaş Dönemini Kapsar. Bu Geniş Yaş Grubu İçerisinde Her Bir Yaş, Kendine Has Özellik Gösterir. Yaşlara Göre Nörolojik Ve Davranış Gelişimi Farklı Olduğu Gibi , Değişik Yaş Gruplarının Nörolojik Hastalıkları Da Değişik Belirti Ve Bulgularla Ortaya Çıkar.

Gelişim Gecikmesi Nedir?

Bir Bebek Doğduktan Sonra Hareket Ve Zihinsel Gelişim Açısından Hızlı Bir Değişim Ve Olgunlaşma Sürecini Yaşar. Örneğin Sağlıklı Bir Bebeğin Ne Zaman Baş Ve Boyun Kontrolünü Sağlayacağı, Oturacağı, Yürüyeceği Bellidir. Konuşmaya Başlaması, Sosyalleşmesi De Gene Sinir Sisteminin Sağlıklı Ve Yeterli Olgunlaşması İle Mümkündür.

Gelişim Basamaklarındaki Gecikmeler Önemli Sorunların Habercisidir Ve Mutlaka Görülüp, Gerekli İncelemeler Yapılmalıdır.

Havale Nedir?

Beyin Bütün Hareketlerimizi, Duygularımızı, Düşüncelerimizi Kontrol Eden Bir Merkezdir. Beyin Hücreleri Elektriksel Uyarılar Sayesinde İşbirliği İçinde Çalışırlar. Bazen Bir Grup Hücreden Anormal Elektrik Uyarıları Çıkar. Havale, Konvülziyon Veya Nöbet Denilen Bir Belirtiye Neden Olur.

Konvüzsiyon Veya Havale, Çocuk Nörolojisinin En Sık Karşılaştığı Problemlerin Başında Gelir. Anne Ve Babalar İçin Korkutucu Ve Çok Kaygı Verici Olabilen Bir Klinik Tablodur. Ateşli Veya Ateşsiz Dönemde Ortaya Çıkabilir. Genellikle Bilinç Kaybı Vardır. Kol Ve Bacaklarda Ya Da Yüz Dahil Vücudun Her Tarafında Kasılma Gözlenir.

Özellikle Ateşli Havaleler Çocukluk Yaş Grubunda Ve Sıklıkla 6 Ay-5 Yaş Arasında Ortaya Çıkar. Genellik İle İyi Huylu Olmasına Rağmen Eğer Sık Tekrarlıyorsa, Uzun Sürüyorsa, Ailede Epilepsi Tanısı Almış Yakınları Varsa Mutlaka Çocuk Nöroloğu Tarafından Görülmelidir.

Epilepsi Nedir?

Havalelerin Sık Tekrarlaması İle Ortaya Çıkan Hastalığa Verilen İsimdir. Toplumda Oldukça Sık Görülen Bu Hastalığın Çocukluk Yaş Gruplarında Çok Farklı Nedenleri Olup Tedavileride Farklılık Gösterir. Bir Grup Epilepsi Genetik Özellikler Gösterirken, Bazılarında Araştırmalara Rağmen Bir Neden Saptanamaz. Ancak Bazı Epilepsilerde İse Önemli Nedenler Vardır. Özellikle Doğum Travması Yaşamış, Zor Doğmuş Bebekler, Yoğun Bakımda Uzun Süre İzlenmiş Bebekler, Akraba Evlilikleri İle Ortaya Çıkması Kolaylaşan Bazı Genetik Metabolizma Hastalıkları Önemli Epilepsi Nedenlerindir.

Epilepsi Tedavi Edilebilir Mi?

Öncelikle Epilepsi Tanısının Doğru Konulması Gerekir. Doğru Tanılandırılan Ve Nedene Yönelik Araştırması Yapılmış Bir Epilepsi Hastasının Kullanılacak Doğru İlaçlarla Tedavisi Mümkün Olmaktadır.

Doğru Teşhis İçin Neler Yapılmalı?

Elektroensefalografi En Önemli Tanı Aracıdır. Yaptığımız Uzun Süreli Ve Eş Zamanlı Video Görüntülü Bilgisayarlı Eeg Çekimleri İle Tanı Önemli Ölçüde Doğru Olarak Konulur. Bazen Günler Boyu Süren Çekimlere İhtiyaç Duymaktayız. Bu Özellikle Beyindeki Olası Lezyonlara Bağlı Olarak Geliştiği Düşünülen Hastalara Cerrahi Yaklaşım Açısından Gereklilik Gösterir. Ayrıca Altta Yatan Olası Nedenler Açısından Hastanın Metabolizmasına Yönelik Testler, Görüntüleme Yöntemleri (Bilgisayarlı Beyin Tomografisi, Kraniyal Mgnetik Rezonans Görüntüleme...) Yapılmaktadır. 

Çocuklarda Baş ağrısı :

Oldukça Sık Olarak Görülür. Gerilim Veya Psikolojik Nedenleri Olabileceği Gibi Migren, Beyin Damarlarında Anevrizma Veya Beyin Tümörü Gibi Nadir Ancak Çok Önemli Bir Sorunun Belirtisi Olabilir.

Çocuklarda Hareket Bozukluğu:

Çok Değişik Nedenleri Vardır. Yürüme Bozuklukları, Denge Kaybı, Tikler, Amaçlı Hareketlerde Zorlanma Gibi Çok Farklı Görüntülere Sahiptir. Bebeklik Döneminde Geçirilen Sarılık, Doğum Travmaları, Prematürelik Gibi Birçok Sorun İleride Hareket Bozukluğu İle Kendini Gösterir.

En Sık Görülen Hareket Bozukluğu Nedenlerinden Birisi Serebral Palsidir. Ne Kadar Erken Ve Doğru Teşis Edilirse Tedavi Başarısı O Kadar Yüksektir.

Serebral Palsili Hastalar Multidisipliner Ekip Tarafından Değerlendirilmelidir. Çocuk Nöroloğu, Fizik Tedavi Uzmanı, Ortopedi Ve Beyin Cerrahisi Uzmanları Tarafından Tedavileri Şekillendirilmekte Ve Takip Edilmektedir. Hastanın Yaşı Ve Seçilecek Tedavi Yönteminin Doğruluğu Tedavi Başarısını Önemli Ölçüde Etkiler.