EEG (Elektroensefalografi)

Beyinin elektriksel aktivitesinin kayıtlanması işlemidir. Elektroensefalografi (EEG) ya da halk arasında yaygın deyimle "beyin elektrosu çekme" diye adlandırılır.

Elektroensefalografi ya da EEG, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen yöntemdir. Hastaya elektrik akımı verilmediğinden ağrı ya da acı hissedilmez.

 EEG beynin yapısal işlevlerinden çok fonksiyonel durumu hakkında bilgi verir.

Elektroensefalografla elde edilen kayıt da, elektroensefalogram (EEG) diye adlandırılır. Elektroensefalografiya da halk arasında yaygın deyimle "beyin elektrosu çekme" diye adlandırılan bu teknik, 1929 da Alman ruh hekimi Hans Berger tarafından geliştirilmiştir.

EEG de çekim küçük elektrotların saçlı deriye yerleştirilmesiyle yani "pasta" denilen iletken bir madde aracılığı ile yapıştırılmasıyla olur. Bu elektrotların ikisi arasındaki elektriksel potansiyel değişiklikleri bilgisayara kayıt edilir ve sonuç uzman tarafından yorumlanarak, hastaya gerekli bilgi verilir. Elde edilen kaydın incelenmesinde, normale oranla sapmalar bulunmasına dayanılarak, beynin birçok çalışma bozukluğu  teşhis edilebilir.

Bebeklerde ve çok küçük yaştaki çocuklarda uykuda EEG kayıtları çok daha değerlidir .

Uyku sırasında beyinin biyoelektrik aktivitesi tamamen değişir. Uykunun farklı dönemleri vardır ve bu dönemlere özgü EEG değişiklikleri saptanır.