Çocuklarda Zihinsel Ve Motor Gelişim

Gelişme; Anlama, İfade Etme, Hareket Ve Günlük Yaşam Becerileri Gibi Alanlarda İşlev Kazanma Sürecidir.

Bebek Anne Karnında Yaklaşık 40 Haftalık Bekleme Süresi Sonrası Farklı Bir Dünyaya Adımını Atar. Bebeğin Genetik Tüm Özellikleri Onun Sağlıklı Doğması, Normal Zihinsel Fonksiyonların Devamını Belirleyecektir. Gelişme Süreci Doğumdan Sonra Değil, Temel Bütün Özellikleri İle Anne Karnında Başlar Ve Devam Eder.

Gebeliğin 5-6. Aylarında Bebeğin Sese Duyarlı Hale Geldiğini Biliyoruz.

Görme Duyusu En Son Gelişir. Anne Karnında Bebeğin Gelişiminde Destek Olacak Temel Uyaranlar İşitme Ve Dokunma Duyularıdır. Annenin Bedensel Ve Ruhsal Sağlıklı Olması Bebeğin Sağlığını Birinci Dereceden Etkiler.

Çocuklarda Motor-Mental Gelişimin Değerlendirilmesi Rutin Pediatri Pratiğinde Son Derece Önemlidir. Normal Motor-Mental Gelişimi, Bireysel Farklılıkları Ve Gelişimsel Veya Davranışsal Gecikmeleri Ya Da Bozuklukları Değerlendirmek Genellikle Önce Pratisyen Hekimlerin Veya Çocuk Hekimlerinin İncelemesiyle Başlar. Gelişimsel Veya Davranışsal Gecikmeler Saptandığında , Hekim Tarafından Tanısal Bir Yaklaşım Başlatılır . Gerekli Görüldüğünde İlgili Bölümlere Yönlendirilir.

Gelişimde Hareketlerin Evrimi Genel Kaba Hareketlerden İnce Motor Hareketlere, Baştan Ayağa Ve Merkezden Çevreye Doğru Gerçekleşir. Motor Hareket Gelişim Sürecinde Önce Baş Tutma , Sonra Gövde Kontrolü Ve Elleri Kullanma Daha Sonra Yürüme Gerçekleşir.

Gelişimsel Değerlendirme

Sağlığın Devamlılığı İçin Temel Bileşenlerden Birisi Gelişimsel Problemlerin Hemen Tanımlanması Ve Gelişimin Desteklenmesidir. Gelişimsel Değerlendirmenin İlk Basamağı Gözlem Ve Gerektiğinde Yakın İzlemdir. Anne, Baba Ve/Veya Çocuğun Yakınlarının Endişelerinin Paylaşılması, Gözlemler, Tarama Testleri, Öğretmen Veya Bakıcısının İzlenimlerinin Değerlendirilmesi Önemlidir. Eğer Ciddi Veya Kalıcı Olabileceği Düşünülen Bulgular Varsa Gelişimsel İleri Değerlendirme Planları Yapılmalıdır.

Denver Gelişimsel Tarama Testi Gibi Standardize Edilmiş Tarama Testleri Bu Değerlendirmeler Sırasında Kullanılır. Psikometrik Testler Genel Bilişsel İşlevlerin Yanı Sıra Dikkat, Algılama, Yargılama Gibi Özgül İşlevler Hakkında Da Bilgi Verirler.İnceleme Ve Gözlem Koşulları Testteki Performansı Etkileyecektir. Bu Nedenle Güvenli Bir Değerlendirme İçin Sakin Ve Huzurlu Bir Ortam Oluşturulmalıdır. Çocuk Aç, Yorgun Ve Korkmuş Olmamalıdır. Annenin Gergin Olması Çocuğun Ve Doktorun Rahat Olmasını Engeller.

Çocuklarda Zihinsel Ve Motor Gelişim

KABA MOTOR GELİŞİM

A-Erken Refleks Özellikleri:

Emme Ve Arama Refleksi Bebeğin Beslenmesine Yönelik Yenidoğan Refleksidir. Moro Refleksi Yüksek Bir Sesten Veya Uyarandan Sonra Oluşabilir . Kucaklamadaki Gibi Hareketler İle Belirlenir Ve Sıklıkla Ağlama Eşlik Eder. Moro Refleksi 4-6 Aya Kadar Devam Eder. Parmak Yakalam Ve Başparmak Kavrama Refleksi Mutlaka Saptanmalıdır.

Daha Sonra İlkel Refleksler Normal Reaksiyonlarla Yer Değiştirir .

B-Bebeklerde Yerçekimi Karşıtı Kas Kontrolü

Baş Kontrolü

Yenidoğanın En Erken Kontrolü Yerçekimine Karşı Dengeli Bir Duruşu Devam Ettirmektir. Örneğin Çocuk Yatar Durumdan Oturma Pozisyonuna Çekildiği Zaman Boyun Kasları Yerçekimine Karşı Baş Kontrolünü Sağlar.

Gövde Kontrolü Ve Oturma

Yenidoğan Bebek Yüzüstü Pozisyonunda Bırakıldığında, Yüzünü Kolayca Bir Taraftan Diğer Tarafa Çevirir. Yaşamın İlk Birkaç Ayında Omuzlar Ve Üst Gövdenin Artan Kontrolü Ve Ek Olarak Bebeğin Kollarının Yardımıyla Göğsünü Yataktan Kaldırmaya Çalışmasını Sağlar. Alt Omurga Sinirleri Seviyesine Doğru İlerleyen Gelişimle Gövde Kontrolü İle Bebeğin Oturur Duruma Gelişi Gözlenebilir

Baş Doğrultma Ve Paraşüt Cevabı

Baş Doğrultma, Gövdenin Eğikliğine Rağmen Başı Dik Olarak Tutabilme Yeteneğidir. Genellikle 6 Aylık Olunca Ortaya Çıkar. Bebek 8-9 Aylık Olduğunda Paraşüt Cevabı Geliştirir. Bu Cevap Gövdesi Aşağı Yönde, Baş Önde Olacak Şekilde Aniden Hareket Ettirildiğinde Hem Kolların Hem De Bacakların Dışarı Doğru Açılması Şeklindedir Bu Denge Cevabının Kazanılması Santral Sinir Sisteminin Duyu Ve Motor Yanıtlarının Entegrasyonunu Gösterir. Bu Gelişim Süreci İle Çocuk Kendi Başına Oturma Ve Ayakta Durmaya Başlar.

C-Hareketin Gelişimi

Sırt Üstünden Yüz Üstüne Yuvarlanma 4-5 Aylık Olunca Başarılabilir . Kollar Üzerinde Kalkabilmesi Omuz Ve Üst Gövde Kaslarının Yeterli Kontrolü Elde Edildikten Sonra Olur. 7-9 Ayda, İstemli Kas Kontrolü Kalça Ve Bacaklara İlerlerken Çocuk Dört Ayak Üzeri Emekleme Pozisyonu Alarak El Ve Dizler Üzerinde Kalkmaya Yeterli Hale Gelir. . Sonraki Gelişimsel Basamak Destekli Olarak Ayakta Durabilmektir. 9-10. Ayda, Birçok Çocuk, Ebeveynin Elinden Tutarak Veya Eşyaya Tutunarak Sıralamaya Başlar.