Çocuklarda Havale-Konvülziyon

Duygu, Düşünce Ve Hareketlerimizin Merkezi Olan Beyin Milyarlarca Sinir Hücresinden Oluşur. Bunlar Elektrik Ağı Gibi Birbirleriyle İlişkili Yapılardır. Bir Düzen İçinde Çalışırlar. Eğer Bu Çalışma Düzeni İçinde Bir Sorun Yaşanırsa Çocukta İstem Dışı (Kol,Bacak, Yüz Veya Tüm Vucutta) Engellenemeyen Hareketler Ortaya Çıkar. Bilinç Genellikle Kapalı Olabileceği Gibi Bazı Havale Tiplerinde De Bilinç Değişikliği Nadiren Olmayabilir.

2. Hangi Yaşlarda Görülür ?

Her Yaşta Ortaya Çıkabilir. Doğumdan İtibaren Tüm Çocukluk Yaş Grubunda Değişik Nedenlerden Kaynaklanan Havaleler Görülebilir.

3.Genel Nedenleri Nelerdir ?

Çok Farklı Nedenler Konvülziyona Yol Açabilir.

Yaşlara Göre Bu Nedenler Farklılık Gösterir.

Örneğin Çok Küçük Doğmuş Bebeklerde (Prematüre Ve Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekler) Görülebilen Kalsiyum Düşüklüğü Ve Kan Şekeri Düşüklüğü , Hipoksik Yani Oksijensiz Kalarak Doğan Bebekler , Menenjit Gibi Beyni İlgilendiren İltahaplar En Sık Görülen Nedenlerdendir. Uygun Sütlerle Beslenmeyen Bebeklerde, Akrabalık Evliliği İle Görülme İhtimali Daha Fazla Olan Doğuştan Metabolik Hastalıklar Da (Fenilketonüri Gibi) Konvülziyona Neden Olabilir. Kafa Travmaları Sonrasında Havale (Konvülziyon) Ortaya Çıkabilir.

4.Süt Çocukluğu Döneminde Konvülziyon

Nedenler Nelerdir ?

Sıklıkla Ateşle Seyreden Enfeksiyon Hastalıkları Sırasında Çok Sık Gözleniyor.Bunlar Genellikle İyi Huylu Havalelerdir (Basit Febril Konvülziyon). Ancak Nadir De Olsa Bazen Başka Tip Havalelerin Öncüsü Olabilir (Bazı Çocukluk Çağı Epilepsileri Gibi ). Böyle Bir Durumda Mutlaka İlgili Uzmanına Danışmak Gerekir. Sara Olarak Bilinen Bazı Eplepsilerin Başlangıcı Bu Dönemde Olabilir.

Özellikle West Sendromu Veya Diğer İsmiyle İnfantil Spazmı Unutmamak Gerekir.

Çocuklarda Havale-Konvülziyon

5.West Sendromu Nedir ?

İnfantil Spazm Olarakta Bilinir. Çok Erken Teşhis Edilmesi Gerekir. Nedenine Yönelik Araştırmalar Hızla Yapılmalı Ve Hemen Tedaviye Başlanmalıdır. Hastaların Beyin Elektroensefalografileri Yani Eeg Çekimleri Ve Kasılmaların Görünümlerinin Video Kaydının Yapılması Yani Kasılma Şeklinin Doktor Tarafından Da Görülmesinin Sağlanması Tanıyı Kolaylaştırır.

6. West Sendromu ( İnfantil Spazm) Hangi Yaşlarda Görülür?

Sıklıkla Ortaya Çıkış Yaşı 4-9 Ay Arasıdır.

7.Cinsiyet Farkı Var Mı ?

Yoktur.

8.Erken Teşhiste Hangi Bulgular Yardımcıdır ?

Bebekler Genellikle Çok Huzursuz,Ağlayan, Çok İrkilen Ve Öne Doğru Veya Arkaya Doğru Kasılmaları Olan Bebeklerdir.Bazen Aileler "Çok Fazla Gaz Sancısı Olan Bebeğim Var" Dediğinde Şüphelenmek Gerekir.

9.Tedaviye Cevap Nasıl ?

Bu Duruma Neden Olan Altta Yatan Nedene Göre Tedavi Şekli Ve Cevabı Değişir.

10. Tedavinin Yan Etkisi Var Mı ?

Bütün İlaçlar İçin Geçerli Olan Yan Etkiler Bu Tedavide De Söz Konusudur.

Ancak Mutlaka Tedavi Edilmeli Çünkü Tedavi Yapılmazsa Veya Gecikme Olursa Bu Kasılmaların Beyne Vereceği Zarar Çok Daha Fazladır.

11.West Sendromunda Tedaviye Cevap Hemen Olur Mu ?

Her Zaman Değil. Bazen Tedaviye Cevap, Yani Kasılmaların Durması Zaman Alabilir.Dikkatli Takip Etmek Gerekir Ve Doktor -Aile İşbirliği Son Derece Önemlidir. Çünkü Tedaviye Yanıt Hemen Alınamayabilir. Tedavide Kullanılan İlaçların Dozunu Ayarlamak , Eeg Çekimleri Ve Alınan Cevaba Göre Yeni Tedavi Eklemk Gerekebilir. Ayrıca Tedavide Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Açısındanda Yakın İzlemek Gerekir