Çocuklarda Konuşma Becerisi Ve İlişkili Sorunlar

Konuşma Beyinde Başlar Ve Ses Aracılığı İle İfade Edilir. Ses, İletişimin Duyulabilir Hale Gelmesinde Önemli Bir Araçtır. Bebekler Konuşmaz Ancak Çeşitli Sesler Çıkarır. Bunu İletişim Amacıyla Kullanır. Bebeğin Çevreyle İlk Zamanlardaki İletişim Şekli Ağlamadır. İsteklerini, İhtiyaçlarını Ağlayarak Belirtir.

İnsanların Konuşabilmesi Birçok Organın İşbirliğini Gerektirir. Ses Telleri Başta Olmak Üzere Larenks (Gırtlak), Farenks (Yutak), Solunum Yolları Ve Akciğer, Dil ,Damak Ve Dudak Gibi Organlarımızın Konuşabilmemiz İçin Anatomik (Yapısal) Ve Fonksiyonel (İşlevsel) Olarak Sağlıklı Olması Gerekir.

Konuşma İçin Gerekli Olan Çeşitli Organların Hareketleriyle İlgili Komutlar Beyinde Yüksek İşlevi Olan Merkezlerde Hazırlanır Ve Buradan Çıkan Uyarılar Sinirler Aracılığı İle Bu Organlara İletilerek Hareket Sağlanır. Beyindeki Konuşma İşlevi İle İlgili Merkezlerin, Kasların Ve Sinirlerin Hastalığına Ya Da Bozukluğuna Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Konuşma Bozuklukları Nedeni NÖROLOJİK MUAYENE Ve GEREKLİ LABORATUVAR TESTLERİ İle Saptanmaya Çalışılır.

Konuşmanın Çocuklarda Kronolojik Gelişimi Nasıldır?

Çocukların Gelişimsel Özellikleri İçinde En Karmaşık Olan Ve Normallik Yaş Aralığı En Geniş Olan Dil Ve Konuşma Becerisidir.Gecikmeden Söz Edebilmek İçin Çocuğun Bulunduğu Yaş Aralığının Üst Sınırında Olmasına Rağmen Bu Beceriyi Halen Gösteremediğini Belirlemek Gerekir

Dil Ve Konuşma Becerisinin Sağlıklı Gelişebilmesi Bazı Şartlara Bağlıdır.

Bu Şartlarda Yaşanan Sorunlar Ve Belirtiler Aile Ve Doktor Tarafından Saptanmalıdır.

İşitme Normal Olmalıdır. Çevresiyle Yeterli İletişim Kurmayan Ve Ses Ya Da Kişilere Tepki Vermeyen Bir Bebekte Öncelikle İşitme Doğru Değerlendirilmelidir

Konuşmayı Sağlayan Organların Gerek Yapısal Gerekse İşlevsel Normalliği Gereklidir. Bebeklerde Emme, Yutma Yeterliliği Ve Salya Kontrolü Bu Anlamda Başlangıçta Sorun Olmadığını Gösteren Belirtilerdir. Çiğneme Becerisindeki Yeterlilikte Diğer Bir Önemli Göstergedir.

Konuşmanın Doğru Ve Anlaşılabilir Gelişmesi İçin Oral-Motor Yeterliliğinin Tam Olması Gerekir. Örneğin Çocuğun Yaşına Uygun Beklentiler Sınırında Bardaktan Suyunu İçebilmesi, Çiğneme Sırasında Dil Hareketlerinin Yeterli Haraketliliğini Görabilmek Önemli İp Uçlarıdır.

Zeka Veya Zihinsel İşlev Sorunu Olan Çocukların Dil Ve Konuşma Gelişimi Gecikir.

Çocuklarda Konuşma Becerisi Ve İlişkili Sorunlar

Motor Gelişim Geriliği Veya Gecikmesi Olan Çocuklarda , Prematüre Doğan Ve Uzun Süreli Yoğun Bakım Tedavisi Gerektiren Bebeklerde, Bebeklik Erken Dönemlerinde Beyin İltihabı Veya Önemli Enfeksiyon Hastalığı Yaşamış Çocuklarda, Kafa İçine Kanama Olmuş Bebeklerde, İşitme Sinirini Olumsuz Etkileyecek İlaçları Uzun Süre Kullanan Çocuklarda Konuşma Ve Dil Sorunu Yaşanabileceği Unutulmamalıdır

Dil Gelişiminin Yaş Sınırları Nedir?

0-3 Ay Arasındaki Bebeğin İfade Edici Dili Ağlama, Gülümseme, Gıgıldamadır

3-6 Ay Arasında ; P, B Ve M Seslerini İçeren Babaıldamalar Başlar

6 Ay-1yaş Arasında; İlgi Çekmek İçin Çıkarılan Sesler, Bir Ya Da 2 Sözcük (Baba, Mama …Gibi)

1-2 Yaş:Kullandığı Sözcüklerde Artış Vardır

2-3 Yaş: İsteklerini 2-3 Sözcüklü Cümleler Kurulmaya Başlar ,Nesneleri İsimlendirir

Sorun Olabileceğini Düşündüren Gecikmeler?

Normal Koşullarda Bir Çocuk 1 Yaş Civarı İlk Sözcüklerini Söyler

2 Yaşına Geldiği Halde Birkaç Anlamlı Sözcüğü Yoksa, 3 Yaşına Geldiği Halde Cümle Kuramıyorsa Mutlaka Değerlendirilmelidir

Konuşmada Gecikmesi Olan Çocuklarda Ciddi Bir Sorun Olasılığını Düşündüren Bulgular Nelerdir?

1-Çocuğun İşaret Ve Diğer İletişim Biçimleri Normal Değilse

2-Çocukta Ek Bir Fiziksel, Gelişimsel Sorun Varsa

3-Anlaşılmaz Sesler Çıkarıyorsa

4-Çevresine Karşı İsteksiz Ve İlgisiz İse

5-Yeni Ortam Ve Durumlara Uyum Sağlamakta Güçlük Varsa

6-Yalnız Kalmayı Tercih Ediyorsa

7-İsteklerini Öfkeli Davranışlarla Anlatmaya Çalışıyorsa