Çocuklarda Epilepsiye Yaklaşım

"Nöbet", "Konvülziyon" Veya "Kriz" Çoğunlukla Aynı Durumu Tanımlamak İçin Kullanılır. Epilepsi Tanısını Koyarken Nöbetlerin Farkına Varılması Gereklidir. Buda Genellikle Hastanın Yakın Çevresinin Vereceği Öyküye Bağlıdır.

Epileptik Bir Nöbet Daya Daima Bir Yada Birden Fazla Beyin Fonksiyonunun Bozulmasına Karışmasına Neden Olur. Yani Epileptik Nöbet Değişik Nedenlere Bağlı Olarak Beynin Anormal Bir Reaksiyonudur Diyebiliriz. Bazen Çok Kolay Tanınan Bu Durum Bazen Gizli Kalıp Tanınmayabilir. Örneğin Okul Başarısı Giderek Düşen Bir Çocukta Öğretmen Tarafından Farkedilen Ve Aileye Bildirilen " Dalmalar" Bir Epilepsi Nöbeti Olabilir.

Çocukluk Çağı Epilepsileri Erişkinlerden Genellikle Farklıdır. Bu Farklılıklar Nöbetlerin Ortaya Çıkışı, Tipleri Ve Tedavilerin Özellikleri İle İgilidir.

Çocuklarda Epilepsi Gelişme Olasılığının Olup Olmadığı Bazı Durumlar Varsa Tahmin Edilebiyor. Çocuğun Yaşı, Büyüme Ve Gelişme Özellikleri ,Çevresel Ve Genetik Faktörler Belirleyici Olabiliyor.

Erişkin Çağı Epilepsilerinden Faklı Olarak Çocuklarda Epilepsinin Çok Fazla Nedeni Ve Çok Farklı Prognozları (Hastalığın Seyri) Söz Konusudur. Nöbetlerin Klinik Ve Eeg Özellikleride Çeşitlilik Gösterir. Epilepsi İle İlgili Bilgilerimiz Son Yıllarda Çok Hızlı İlerleme Göstermiştir. Yapılan Araştırmalar Gösteriyorki Epilepsinin Farklı Temelleri Vardır. Epilepsinin Farklı Tiplerinden Sorumlu Olan Giderek Artan Sayıda Gen Mutasyonunun Keşfi Epilepsinin Genetik Temeline Yönelik Bir Bakış Açısı Getirmektedir.

Hastaların Muayene Bulgular Igenellikle Normaldir Ve Yapılan Tüm İncelemelerin Sonuçları Muayene -Klinik Durumlar İle Birlikte Değerlendirilir.

Çocuğun Yaşı Büyüdükçe Mevcut Epileptik Nöbetler Farklı Seyir Ve Görüntü Verir. Her Zaman Yaşam Boyu Süren Bir Durum Olmadığınıda Bilmek Gerekir. Tanısı Doğru Konulmak Şartıyla Epilepsi Tedavisinde Belirlenen Kurallara Mutlaka Uymak Başarı İçin Son Derece Önemlidir. Aileye Bu Konu İle İlgili Ayrıntılı Bilgiler Verilmeli Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Eğitim Yapılmalıdır. Bu Tedavideki Başarıda Birinci Adımdır.

Çocuklarda Epilepsiye Yaklaşım

Ailelerin Kaygılandığı Durumların Başında Mevcut Nöbetlerin Zihinsel Fonksiyonlara Zarar Verip Vermediği Gelir. .Araştırmalarda Epilepsinin Altta Yatan Nedeni Ve Kullanılan İlaçlar (Özellikle Çoklu İlaç Kullanım Gerekliyse ) Öğrenme Ve Davranış Sorunlarına Neden Olabilir. Ancak Genel Kural Olarak Bilinmelidirki Epilepsi İle Zihinsel Durum Arasında Bir İlişki Yoktur. Yani Dahiler, Ortalama Zekası Olanlar Veya Zihinsel Engelli Olanlar Bu Hastalığa Yakalanabilir.

Bir Diğer Nokta İse Unutulmamalıdır; Epileptik Nöbeti Olan Bir Hasta Nöbet Problemi Dışında Tamamen Sağlıklı Olabilir.

Tedavideki Başarıda Uygulanacak İlaçlarla İlgili Son Sözler Şöyle Özetlenebilir: Eğer Tedavide Başarısızlık Varsa Şu Özelliklere Dikkat Edilmelidir:

*Epilepsi Nöbet Tipine Göre Doğru Olmayan Bir İlaç Seçimi

*Yetersiz Dozda Tedavi

*Fazla Sayıda Ve Dozda İlaçla Tedavi

*Devamlı Antikonvülzif İlaç Değiştirmek

*Yetersiz Süre Sonrasında Nöbet Olmadı Diye İlacı Kesmek

*Yanlış Teşhis Yani Epilepsi Nöbeti Olmadığı Halde Epilepsi Tedavisi Uygulanması